Każdy z nas postrzega przekazywane przez innych informacje na swój własny sposób. Nic w tym dziwnego, każdy z nas ma przecież różny bagaż doświadczeń, przekonań i przeżyć. Ludzie interpretują też minione wydarzenia przez pryzmat emocji, jakie w danej chwili im towarzyszą. A czy da się sztucznie wywołać reakcję na opowieść za pomocą emocji? A także: czy opowieści z przeszłości mogą mieć wpływ na odbiorcę?

Odpowiedzi na te pytania poznać mogli studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, którzy wzięli udział w wykładzie dr Patryka Wawrzyńskiego w piątek, 31 stycznia 2020 r. Było to kolejne spotkanie w ramach realizowanego na uczelni cyklu „Loża Biznesu”. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został zaproszony przez członków nowo utworzonego na naszej uczelni Koła Naukowego Marketingu. Zaprezentował szczegóły badania społecznego, które prowadził przez ostatnie trzy lata. W jego eksperymencie wzięło łącznie udział 600 osób, z których część poddana była specjalistycznemu badaniu mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego.

Uczestników  podzielono na trzy grupy i przygotowano projekcje krótkich filmów. Każdy z nich dotyczył fikcyjnej postaci, która miała mieć znaczący wpływ na działalność NZZS „Solidarność”. Narracja w pierwszym filmie prowadzona była w sposób dynamiczny i przedstawiała bohatera oraz przemiany w 1989 roku w sposób bardzo pozytywny. Film drugi wywoływał emocje raczej negatywne, z kolei ostatnia wersja miała przesłanie neutralne.

Część badanych miała po obejrzeniu jednego z trzech filmów wypełnić ankietę, druga grupa – rozmawiać z innymi uczestnikami podczas tzw. badania fokusowego na temat obejrzanego materiału, natomiast ostania grupa poddana została rezonansowi magnetycznemu. Wyniki  eksperymentu nie są jeszcze ostatecznie opracowane, ale badacze przypuszczają,  że pokryją się z hipotezą, że ludzie pod wpływem emocji zmieniają interpretacje usłyszanych opowieści. Wiadomo już na przykład, że osoby, które oglądały film mający wywołać pozytywne emocje, również pozytywnie odpowiadali na pytania w ankiecie. Chętniej też chcieli honorować zasłużonych dla „Solidarności” oraz dowiadywać się więcej na temat historii Polski.

Wszyscy uczestnicy za udział w eksperymencie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 100 zł. Mogli je przekazać na rzecz fundacji wspierającej byłych działaczy „Solidarności”. Znaczące jest, że chęć oddania pewnej sumy pieniędzy wyrazili badani, którzy obejrzeli wcześniej film wywołujący pozytywne emocje. Co prawda pytanie, które dotyczyło działania charytatywnego było czysto badawcze i nikt nie musiał oddawać swojego wynagrodzenia, a jednak wiele osób pytało, czy faktycznie mogą zarobione pieniądze przekazać na dobry cel.

Spotkanie z doktorem Patrykiem Wawrzyńskim zainspirowało studentów do pogłębienia wiedzy dotyczącej emocji oraz tego, jak wpływają one na nasze spostrzeganie świata. Pierwsze wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Marketingu pozostawiło po sobie wiele refleksji i wrażeń. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi, a informacje o nich pojawią się już wkrótce.

Wiktoria Wiater, studentka II roku na kierunku psychologia w zarządzaniu.