W najnowszym numerze czasopisma naukowego “Capitalism, Nature, Socialism” dr Magdalena Hoły-Łuczaj rozważa relacje między ekologią a konsumpcjonizmem. Autorka komentuje: „W artykule „Postnatural-Environmental Ethics of Artifacts as a Challenge to Capitalism” proponuję alternatywne spojrzenie na rzeczy użytkowe z perspektywy etyki środowiskowej. Mianowicie, nie jako na “zło konieczne”, ale na warte szacunku indywidua, którym niesłusznie odmawia się jednostkowości i które są nam pomocne na co dzień. Taka rewizja może przełożyć się na ich inne traktowanie, które z kolei może skutkować zmniejszeniem konsumpcjonizmu.” 

Artykuł można przeczytać TUTAJ. 

Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym „Capitalism, Nature, Socialism” zostały wsparte grantem Dialog (nr 0023 / DLG / 2019/10) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.