Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych na Podkarpaciu w rankingu „Perspektywy”. Odznaka „Srebrnej Szkoły” została przyznana między innymi za 100-procentową zdawalność matur oraz liczne sukcesy w konkursach zewnętrznych.

Do tegorocznej 26. edycji rankingu zostało zakwalifikowanych 1431 liceów ogólnokształcących. To szkoły, w których w 2023 r. do matury przystąpiło minimum 12 osób, a uzyskane przez zdających średnie wyniki z języka polskiego i matematyki wynosiły co najmniej 0,75 średniej krajowej. Następnie licea ogólnokształcące były oceniane pod względem: sukcesów w olimpiadach (25%), wyników matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po przeliczeniu uzyskanych w poszczególnych kategoriach punktów ALO uplasowało się na 17. miejscu w województwie (to awans o jedną lokatę w porównaniu z poprzednim rokiem).

Gratulujemy społeczności naszego Liceum tego sukcesu! Dziękujemy zwłaszcza maturzystom z 2023 r. – to ich osiągnięcia sprawiły, że ALO może szczycić się miejscem w czołówce rankingu „Perspektyw” w regionie.