Hasło nowej edycji cyklu „Przybij piątkę nauce” brzmi „Wyzwania cywilizacyjne”. Po wakacyjnej przerwie ponownie zaprosimy sympatyków naszego cyklu na spotkania z nauką w każdą trzecia środę miesiąca. W ramach V edycji cyklu przybliżone zostaną zagadnienia z obszaru: bioróżnorodności, psychologii relacji, a także krytycznego myślenia.

Pierwszy wykład pt. „Nie ma żywności bez bioróżnorodności” wygłosi dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ. Natomiast w październiku zaplanowane zostało spotkanie z prof. dr hab. inż. Małgorzatą Bzowską-Bakalarz pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?”.

Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ wygłosi wykład dotyczący bioróżnorodności i jej znaczenia dla rolnictwa.

Aktualnie mówi się bardzo dużo o klimacie. Nawet tego lata obserwujemy znów rosnące temperatury, ale ciągle niewystarczająco dużo mówimy o bioróżnorodności. Prawda jest taka, że zmiany klimatyczne oraz masowe wymieranie gatunków są procesami, które łączą się ze sobą. Jednocześnie obydwa te procesy mają fundamentalne znaczenie dla rolnictwa i dla wytwarzania żywności – mówi dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ. Podczas wykładu Prelegentka poruszy tematy związane z wpływem uprzemysłowienia rolnictwa na bioróżnorodność, a także skupi się na pozytywnych aspektach bioróżnorodności – jak dzięki bioróżnorodności możemy rezygnować z tzw. chemii rolnej, czyli z syntetycznych pestycydów oraz z nawozów sztucznych.

Wykład odbędzie się 20 września br. (środa), o godz. 18:00 na kanale YouTube WSIiZ. 

Po wykładzie Prelegentka odpowie na pytania słuchaczy. Już dzisiaj zachęcamy Państwa do nadsyłania pytań na adres mailowy: bow@wsiz.edu.pl


Prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz podczas swojego wykładu poruszy tematy związane z metodami biologicznych ochrony roślin – makroorganizmy, mikroorganizmy i środki biotechniczne, ze szczególnym uwzględnieniem makroorganizmów, które są sojusznikiem człowieka w ochronie roślin. Podczas wykładu przedstawię wyjątkowe metody aplikacji tych środków i wyjątkowe zwyczaje tych sojuszników. Mamy do dyspozycji metody agrolotnicze, które są jedyne w Europie. Ich skuteczność jest bardzo wysoka i ma ogromną przyszłość – zapowiada tematykę wykładu prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz.

Wykład odbędzie się 18 października br. (środa), o godz. 18:00 na kanale YouTube WSIiZ. 

Po wykładzie Prelegentka odpowie na pytania słuchaczy. Już dzisiaj zachęcamy Państwa do nadsyłania pytań na adres mailowy: bow@wsiz.edu.pl

Kilka słów o Prelegentkach

Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ – polska ekolożka, dr hab. nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in.: globalnym ociepleniem, produkcją żywności, polityką klimatyczną, integracją polityki klimatycznej i ekologicznej ze strategiami sektorowymi (w tym z polityką rolną i ze strategią rozwoju rolnictwa) oraz wpływem chemizacji hodowali i upraw na środowisko naturalne.

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz – Kierownik w Katedrze Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ. Dyscypliny: inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo. Działalność naukowa: inżynieria rolnicza, agrofizyka, ochrona biologiczna roślin, agrolotnictwo, procesy i techniki produkcji roślinnej, zarządzanie jakością.

W ramach cyklu Prelegenci odpowiedzą na pytania słuchaczy oraz przedstawią najlepsze praktyki, które mają wymierny wpływ na jakość naszego życia i stan środowiska naturalnego. W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Więcej informacji na temat cyklu dostępnych jest na stronie cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Spotkania dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki.