Prywit! Dobry Den! Tymi słowami ukraińscy studenci WSIiZ, członkowie Kół Naukowych, Forum Inicjatyw Europejskich i Młodych Aktywistów Dyplomacji, przywitali uczestników warsztatów dotyczących kultury ukraińskiej, które odbyły się 30 października 2012 roku. Wydarzenie pt. „Prywit Polsko” zostało przygotowane w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiadało również Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.

Wydarzenie „Prywit Polsko” odbyło się w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a udział w nim wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. W ramach zaplanowanego eventu studenci przygotowali szereg różnych atrakcji, w tym m.in.:

  • warsztaty informacyjne nt. historycznej i współczesnej Ukrainy, w trakcie zajęć uczniowie poznali m.in. symbolikę flagi ukraińskiej, uczestniczyli w inscenizacji przedstawiającej legendę o założeniu Kijowa, poznali walutę ukraińską i dowiedzieli się kim są kozacy. W trakcie warsztatu, nie zabrakło również miejsca na naukę języka ukraińskiego i poznanie cyrylicy. Podsumowaniem tej części spotkania było pisanie własnych imion w języku ukraińskim.
  • warsztaty muzyczno-taneczne, to kolejny element przedsięwzięcia. Uczniowie poznali tradycyjny strój i nauczyli się wykonywać ukraińską piosenkę. Dodatkowo z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do nauki podstawowych kroków ukraińskiego tańca ludowego. Całości towarzyszyła tradycyjna i współczesna muzyka ukraińska.
  • Ostatnim elementem wydarzenia była degustacja potraw ukraińskich, w tym ukraińskiego barszczu i pierogów.

Na zakończenie całości, uczniowie otrzymali dyplomy nadające im tytuł Młodego Ambasadora Kultury Ukraińskiej na Podkarpaciu. – Po spotkaniach nowego znaczenia nabierają zarówno kolory niebieski i żółty, krzew kalina, i kozacy – wyjaśnia Ewa Nowak-Koprowicz, opiekun merytoryczny FIE i równocześnie opiekun przedsięwzięcia. Ponadto mamy nadzieję, że za pośrednictwem dzieci, które chętnie dzielą się swoimi przeżyciami z członkami rodziny, również i dorośli zwiększą swoją wiedzę na temat relacji międzykulturowych – dodaje Pani Ewa.

Spotkania zmieniają nie tylko ich odbiorców, ale i prowadzących. Zarówno polscy i ukraińscy studenci, współpracując razem uczą się odpowiedzialności za to co ich otacza. Młodzi Ukraińcy uczestniczący w spotkaniach wcielając się w role lokalnych ambasadorów swojego kraju – co docenili m.in. Jerzy Krzanowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie oraz Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, obejmując przedsięwzięcie swoim patronatem.

Ponadto, jak wskazuje Katarzyna Stępak, opiekun merytoryczny MAD, dla studentów – serdecznie przyjętych przez uczestników warsztatów – sam Rzeszów oraz Podkarpacie stają się bliższe, a przecież oto chodzi.

Na szczególne wyróżnienie i słowa podziękowania zasługują: Yulia Honcharuk, Anastasiya Horoshkevych, Olena Koruna, Monika Lewicka, Iaroslav Oliinyk, Olena Romanenko, Alina Sakharuk, Veronika Semeniuk, Olha Shkorupa, Yulia Stadiychuk, Anastasiya Syroyid, Malwina Szewc, Volodymyr Tobyash.

ZOBACZ PEŁNĄ GALERIĘ ZDJĘĆ

Tekst: Katarzyna Stępak
Zdjęcia: Adam Janusz