Film dokumentalny Aleksandry Potoczek miał być wprowadzeniem do rozmowy pod hasłem „O życiu i nadziei” z udziałem księdza Adama Bonieckiego. Stało się inaczej, w ostatniej chwili przyjazd Redaktora Seniora „Tygodnika Powszechnego” do Rzeszowa został odwołany z powodów zdrowotnych, a o wyjątkowości księdza Bonieckiego w polskim Kościele i życiu publicznym opowiadali współpracownicy księdza.

Musimy istnieć mimo rozpaczy – mówi w filmie Aleksandry Potoczek ksiądz Adam Boniecki, słuchając zwierzenia o samobójstwie popełnionym przez jedenastolatką. I za moment sam ocenia tę radę jako mało przekonującą. Dokument „xABo: Ksiądz Adam Boniecki” to poruszający portret człowieka Kościoła, który nie ucieka od trudnych pytań, godzi się z niepewnością i niejednoznacznością.

W filmowym dokumencie obserwujemy, jak ważną częścią życia zakonnika są spotkania ze zwykłymi ludźmi, szukającymi dla siebie autorytetu i pociechy w codziennych zmaganiach. Ksiądz z dużą empatią przyjmuje przedstawiane mu sprawy, nikogo nie pozostawiając bez odpowiedzi. Reżyserce udało się także opowiedzieć o złożonym stosunku księdza Bonieckiego do polskiego Kościoła:  wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” broni jego świętości i pozostaje lojalnym członkiem, nie mając jednocześnie złudzeń na temat grzechów i zaniedbań zarówno całej instytucji, jak i poszczególnych hierarchów.

Choć prezbiter nie lubi opowiadać o sobie, Potoczek potrafiła sportretować swojego bohatera także w sposób bardziej intymny. Z siostrą Małgorzatą Chmielewską i innymi przyjaciółmi Boniecki dzieli się przemyśleniami na temat przemijania i strachu przed śmiercią, odczuwania samotności oraz odpowiedzialności za to, co nieudane, mówi na przykład: Każdy z nas nosi walizkę, która dotyczy spraw niespełnionych, niedokonanych, źle dokonanych.

Po projekcji filmu na spotkanie wokół osoby księdza Bonieckiego zaprosił dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ. O swoich relacjach z Adamem Bonieckim opowiedzieli znakomici współpracownicy księdza. Red. Anna Goc, autorka wywiadu-rzeki „Boniecki. Rozmowy o życiu”, zwróciła uwagę na jego ogromne poczucie wolności wewnętrznej, widoczne nie tylko wówczas, gdy musi mierzyć się z zakazami nałożonymi przez przełożonych. Red. Michał Olszewski, obecnie pracujący nad biografią Adama Bonieckiego, podkreślał, że jest to świadek przemian zachodzących w polskim Kościele już od lat 30. ubiegłego wieku, potrafiący dać wyraz swoim doświadczeniom i obserwacjom. Aleksandra Potoczek, reżyserka filmu „xABo: Ksiądz Boniecki nawiązała do tematu przewodniego spotkania – nadziei. Podkreśliła, że dla księdza Bonieckiego to aktywna działalność społeczna była zawsze źródłem nadziei.

Tradycyjnie, jak zawsze na spotkaniach realizowanych w ramach cyklu „W labiryncie świata”, swoje pytania i refleksje dla uczestników spotkania przekazała rzeszowska publiczność. Wszystkie te wiadomości zostaną przekazane księdzu Adamowi Bonieckiemu zaraz po tym, jak poczuje się lepiej.

Film „xABo: Ksiądz Boniecki” w reżyserii Aleksandry Potoczek można obejrzeć TUTAJ.
Sponsorem głównym dokumentu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Organizatorem spotkanie pn. „O życiu i nadziei” była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Fundacją Tygodnika Powszechnego oraz Klasztorem Ojców Dominikanów w Rzeszowie.