Dwa dni wystąpień naukowych, dyskusji, spotkań na temat społeczeństwa, nowych mediów, informacji i dziennikarstwa – tak najkrócej można streścić przebieg międzynarodowej konferencji naukowej „Riga Reading in Social Sciences”, która odbyła się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Rydze, pod hasłem „Baltic Sea Region: One Hundred Years On”. Nie zabrakło na niej przedstawiciela naszej Uczelni.

Konferencję zorganizował i koordynował Uniwersytet Łotewski oraz The Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI). Organizatorom udało się zgromadzić niemal 100 uczestników z różnych krajów. Oprócz silnej reprezentacji środowiska naukowego z Łotwy, obecni byli naukowcy z Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich, Polski, Litwy, Estonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Włoch, Słowenii, Czech, Niemiec, Korei Południowej oraz Kazachstanu. Naszą uczelnię reprezentował prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który wygłosił referat pt. „A book of the digital world: chances and threats”.

Głównymi mówcami (keynote speakers) byli:
– prof. Corneliu Bjola (University of Oxford), który mówił o cyfrowej dyplomacji (“The digital transformation of diplomacy/social sciences”);
– dr Daunis Auers (University of Latvia) – wygłosił referat na temat “The Baltic states at 100… How about the next 100?”;
– dr Tom Schumacher (Kiel University) – “Researcher mobility in the Baltic Sea Region – current situation and prospects”;
– dr Kazimierz Musiał (Uniwersytet Gdański) – “Raising the Baltic Sea Region’s attractiveness for researchers by focusing on scientific excellence”.

Zakres tematyczny pozostałych wystąpień koncentrował się wokół nauk o polityce oraz nauk o mediach i komunikacji społecznej, bibliologii i informatologii oraz socjologii. Najwięcej emocji budziły tematy związane z zagadnieniami interdyscyplinarności, cyfryzacji i mediatyzacji rzeczywistości oraz zagrożeniom, na jakie jesteśmy narażeni w świecie cyfrowym. O zaangażowaniu uczestników może świadczyć fakt, że niemal każdy referat owocował zainteresowaniem słuchaczy, dyskusją oraz serią pytań pod adresem autora – nierzadko kontynuowaną w kuluarach podczas przerw. Była to zatem doskonała okazja do zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia bazy kontaktów naukowych.