W dniach 5-6 września 2019 roku w ramach spotkania uczestników programu ERASMUS+ w zakresie „Moderner Arbeitsmarkt und Pflegeausbildung – Austausch (Nowoczesny rynek pracy i edukacja pielęgniarska – wymiana)”, które odbyło się w Haus der Wiener Wirtschaft, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wygłosił referat pt. „Health communication in the Context of Senior Citizen Politics (Komunikacja zdrowotna w kontekście polityki senioralnej)” wskazując na znaczenie udoskonalania multipłaszczyznowej komunikacji w kwestiach zdrowotnych w sektorze zdrowia, w zakresie komunikowania werbalnego, organizacyjnego oraz medialnego w odniesieniu do seniorów.

Program wydarzenia