Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki odbyła się w środę 10 stycznia br. w Warszawie. Prezydent RP Andrzej Duda dziękował i gratulował profesorom, ich rodzinom oraz instytucjom, które umożliwiły im ścieżkę rozwoju.

Mimo że profesura nigdy nie była dla mnie celem samym w sobie, nominacja profesorska oczywiście mnie ucieszyła. Postrzegam ją jako docenienie ponad 20 lat mojej wytężonej pracy naukowej, ale również jako dowód na to, że badania interdyscyplinarne, które od wielu lat prowadzę, nie są już traktowane w Polsce jako niepełnowartościowa nauka i przeszkoda w »prawdziwym« rozwoju naukowym.  – tak o swojej nominacji mówi prof. Marcin Kozak.

Prof. dr hab. Marcin Kozak pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2011 roku. Przez wiele lat był Pełnomocnikiem Prorektora w zakresie jakości badań oraz Kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Odbył staże naukowe w University of São Paulo (Brazylia), Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), Cordoba (Hiszpania), Universidad de Huelva (Hiszpania) oraz University of British Columbia, Vancouver (Kanada).

Na pytanie, czym jest dla niego nauka, prof. Marcin Kozak odpowiada: Przede wszystkim pasją i dobrą zabawą. Gdyby nie to, nie byłbym w stanie nawet w połowie tak ciężko pracować. Gdybym badania naukowe traktował jako nieprzyjemny obowiązek czy sposób na karierę, gdybym postrzegał je wyłącznie poprzez pryzmat osiągnięć, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o mojej nominacji. Kiedyś usłyszałem, że praca naukowa to przedłużenie młodości. Bardzo mi się to stwierdzenie podoba, ponieważ nauka pozwala się cieszyć nie tylko sukcesami, ale i samym procesem prowadzenia badań.