Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz z Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ przedstawiła referat pt. „Perspektywy metod biologicznych ochrony z wykorzystaniem BSP (bezzałogowy statek powietrzny) na przykładzie walki z omacnicą prosowianką”. XIX edycja Międzynarodowej Konferencji Rolnictwa Cyfrowego w Kamieniu Śląskim odbyła się w dniach 12-14 lutego br. w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorem była firma Agrocom Polska oraz CLAAS Polska Sp.z o.o. 

Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów, nawiązywano kontakty i szeroką współpracę między ośrodkami naukowymi i firmami zajmującymi się rolnictwem precyzyjnym oraz innowacyjnymi zagadnieniami rolnictwa cyfrowego. Referaty dotyczyły zagadnień przyszłości rolnictwa w ujęciu precyzyjnych zabiegów i automatyzacji procesów technologicznych.

Oprócz przedstawicieli polskich uczelni i instytutów branżowych, a także firm oferujących usługi i urządzenia do przeprowadzania precyzyjnych zabiegów uprawowych, nawożenia, siewu, sadzenia, zbioru i ochrony roślin, w konferencji brali udział również rolnicy i uczniowie techników rolniczych. Na konferencji byli obecni również naukowcy z Wielkiej Brytanii i przedstawiciele firm z Niemiec, którzy prezentowali osiągnięcia techniczne i technologiczne w zakresie cyfryzacji rolnictwa.