W styczniu rozpoczęła się V kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej – niezależnej instytucji, której zadaniem jest dbałość o jakość kształcenia na wyższym uczelniach. W latach 2016-2019 zasiadać w niej będzie dwóch profesorów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: prof. Paweł Chmielnicki oraz prof. Andrzej Głowacki. Serdecznie gratulujemy.

11 stycznia 2016 r. Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wręczył akty powołania członkom V kadencji PKA.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki został już po raz drugi z rzędu członkiem PKA. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa zyskał w 2002 r. W 2005 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność – prawo administracyjne. Prof. Chmielnicki specjalizuje się w naukach o administracji, teorii prawa i ekonomii instytucjonalnej. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych są m.in.: kontrola i nadzór w administracji, udzielanie świadczeń przez administrację publiczną, ustrój administracji, geneza i efektywność prawa oraz związki pomiędzy normami prawa i regułami gospodarowania. W latach 1999-2004 był sędzią Sądu Rejonowego w Kielcach, ale zrezygnował ze stanowiska na rzecz kariery naukowej. Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego” – jednego z najbardziej znanych naukowyc h czasopism prawniczych w Polsce. Pełni również funkcję prezesa zarządu ogólnopolskiego towarzystwa naukowego „Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”.Prof. zw. dr hab. Andrzej Głowacki
wykłada grafikę komputerową w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz architekturę wnętrz w krakowskie ASP. Jako projektant wnętrz i elementów wyposażenia w latach 90. prowadził Galerię I0 Design w Krakowie. Jego prace malarskie były nagradzane i wystawiane w Polsce oraz zagranicą (m.in. w Niemczech, Holandii, Szwecji, Włoszech i w USA). Jest również autorem serii książek, aplikacji mobilnych oraz gadżetów czytelniczych z serii Archetyptura. Prowadzi warsztaty kreatywne, wciągając swoich czytelników w proces tworzenia książki. Pełni funkcję redaktora naczelnego w czasopiśmie naukowym „CyberEmpathy – Visual and Media Studies Academic Journal”. Za swoją działalność na rzecz nauki i kultury dostał m.in. takie nagrody, odznaczenia i wyróżnienia jak: Gloria Artis (2007 r.), Zasłużony Działacz Kultury (2002 r.), Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi (2000 r.).

Członkowie Komisji muszą reprezentować wszystkie obszary kształcenia, które działają na polskich uczelniach. Prof. Paweł Chmielnicki wszedł do składu Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych. Natomiast prof. Andrzej Głowacki reprezentować będzie Zespół Sztuki.

Do składu komisji, powołanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina 30 grudnia 2015 roku, wejdzie 90 osób. Jej członkowie wybrani zostali spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez uczelnie, konferencje rektorów oraz organizacje studenckie i doktoranckie. Kadencja PKA potrwa cztery lata.