Przemysław Niepokój-Hepnar zdobył 5 nagród w konkursie Family of Man pod patronatem IPA za materiał wykonany w romskiej wiosce Lenartov na Słowacji. Lider Koła Naukowego DIAFRAGMA zdobył 1 nagrodę w kategorii „ADULT LOVE”, 3 nagrodę w kategorii „YOUTH” oraz 3 Honorowe Wyróżnienia. Jest jedynym Polakiem nagrodzonym głównymi nagrodami.

– Nagrodzone prace zostaną wydane w formie książki w dużym nakładzie do kupienia w wielu krajach świata. Wystawa konkursowa będzie prezentowana w formie tournee po kilkudziesięciu krajach świata – informuje Szymon Taranda z Biura Prasowego WSIiZ.

Konkursy pod patronatem IPA (International Photography Awards) należą do najbardziej prestiżowych na świecie. International Photography Awards z siedzibą w Los Angeles, w Kalifornii to jedna
z najbardziej prestiżowych organizacji fotograficznych na świecie. Do konkursu wpłynęło ponad 15 000 zgłoszeń ze 103 krajów świata.

Przemysław Niepokój-Hepnar – student 3 roku grafiki komputerowej w mediach, lider Koła Naukowego Fotografii DIAFRAGMA, Artysta Fotograf Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat kilkudziesięciu nagród o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czerwcu 2016 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za wybitne osiągnięcia.

– Nagrody Przemysława to kolejny dowód na to, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci młodzież, która osiąga sukcesy. Uczelnia tworzy dobry klimat do rozwoju, a nasi studenci – jak widać – dobrze z niego korzystają – mówi Szymon Taranda.

Zobacz nagrodzone zdjęcia

Zobacz, co na ten temat ukazało się e mediach:
Polskie Radio Rzeszów
Gazeta Wyborcza
Nowiny
nowiny24.pl
rzeszow-news.pl
rzeszow.eska.pl
resinet.pl
swiatobrazu.pl