Wspólne badania były realizowane w ramach projektu „Neuronalne podstawy wyższych funkcji poznawczych u osób z Zespołem Aspergera oraz w grupie kontrolnej”.

Podczas gdy dostępnych jest kilka różnych skal diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z ASD (Attwood 1998; Ehlers i wsp., 1999), dotychczas tylko jedna skala, The Autism Spectrum Quotient (AQ) została zaprojektowana specjalnie do diagnostyki ASD u osób dorosłych (Baron-Cohen i wsp., 2001). Jej autorzy podkreślają, że jest ona przydatna w identyfikacji cech autystycznych oraz jako instrument przesiewowy, lecz nie jako narzędzie typowo diagnostyczne. RAADS-R jest kwestionariuszem do samodzielnego wypełnienia, przeznaczonym dla osób dorosłych (18+) o średniej lub ponadprzeciętnej inteligencji.

Prowadzone prace umożliwiły stworzenie polskiej wersji kwestionariusza RAADS-R wspierającego potencjalną diagnozę spektrum Autyzmu u osób dorosłych.

Zebrane kwestionariusze pokazują, że istotnie na polskich uczelniach może występować dość spory odsetek studentów, którzy wykazują pewne cechy które mogą sugerować problemy typowe dla osób ze spektrum Autyzmu. Ta wiedza jest kluczowa w celu dopasowania treści nauczania oraz sprawdzania wiedzy nie tylko do osób typowo rozwijających się, lecz również właśnie tych, które mogą mieć pewne trudności typowe dla osób z ASD.