Diagnozę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce, konieczne zmiany legislacyjne oraz przykłady działań możliwych do realizacji przez osoby indywidualne przedstawiła w czasie spotkania ze studentami posłanka Elżbieta Burkiewicz. Pani poseł w X kadencji Sejmu RP jest zastępczynią przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Podczas wykładu pt. „A co TY możesz zrobić dla Planety?” posłanka Burkiewicz mówiła między innymi o tym, że Polska potrzebuje wzmocnienia prawodawstwa na rzecz ochrony zasobów wodnych, w tym wód gruntowych oraz wzmocnienia działań inspekcji ochrony środowiska.

Jako jeden z przykładów dobrych praktyk, koniecznych do wdrożenia w naszym kraju, podała system kaucyjny dla butelek plastikowych obowiązujący miedzy innymi w Niemczech. Podkreśliła także, jak ważne jest drobne z pozoru oraz irytujące dla części konsumentów rozwiązanie polegające na połączeniu z butelkami ich nakrętek – dzięki temu nakrętki nie gubią się i mają większe szanse na trafienie do systemu recyklingu.

W czasie swojego wystąpienia Elżbieta Burkiewicz zwróciła także uwagę na konieczność podejmowania świadomych decyzji zakupowych, w tym dotyczących odzieży, a w czasie pytań od studentów wyjaśniała między innymi kwestie dotyczące energii odnawialnej.

Fot. Adam Janusz.