Porozumienie o współpracy z UPN „Veteran” Jakarta obejmuje wspólne przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowe. Współpraca ma na celu wzmocnić, promować i rozwijać współpracę akademicką oraz badawczo – rozwojową między uczelniami.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta jest uczelnią publiczną podlegającą Ministerstwu Badań i Technologii z siedzibą w Południowej Dżakarcie. Głównymi zasadami uczelni jest rozwój nauki i technologii opartej na uniwersalnej i obiektywnej wartości oraz wdrożenie Trzech Filarów Wyższego Szkolnictwa opartego na wierze religijnej. Ponadto uczelnia dąży do wolności i odpowiedzialności akademickiej, a także do poprawy jakości zarządzania.

Współpraca pomoże wzmocnić, promować i rozwijać współpracę akademicką oraz badawczo – rozwojową między uczelniami w kluczowych obszarach: mobilności studentów i wykładowców, wspólnych programów i przedsięwzięć naukowych czy kulturalnych, wspólnych badań i publikacji, wykładów gościnnych, stypendiów. Oprócz tego zakłada utworzenie punktów promocyjnych Indonesian Corner i Polish Corner, opracowanie podwójnego dyplomu, realizacje szkół letnich i wiele innych. Pomoże także wejść na rynek indonezyjski, a także daje duże możliwości rekrutacyjne dla Uczelni.

Porozumienie o współpracy między dwoma jednostkami podpisali rektorzy obydwu uczelni: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ oraz Dr Anter Venus.