12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” ze względu na sytuację epidemiczną odbyła się w formule online. Swoje prelekcje wygłosiło 115 uczestników z 38 uczelni z Polski oraz dwóch uczelni zagranicznych, a dodatkowo blisko 70 osób uczestniczyło w wydarzeniu jako słuchacze.

Konferencję prowadziła mgr Małgorzata Sokół, a uroczystego otwarcia dokonała Prorektor ds. Nauki dr hab. A. Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ. Prorektor Jurkowska-Gomułka podkreśliła, jak istotne dla młodych naukowców są wydarzenia pozwalające na wymianę poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie wyników własnych badań naukowych.

Dr Jarosław Kola poprowadził dla wszystkich zainteresowanych wykład pt. „Elektromobilność i Zielony Ład okiem prawnika”, a po zakończeniu prelekcji rozpoczęły się panele tematyczne, moderowane przez pracowników naukowych:

  • Ekonomia, finanse i zarządzanie- dr Mirosława Braja

  • Innowacje technologiczne i IT – dr Marek Jaszuk

  • Dziennikarstwo i nowe media – dr Iwona Leonowicz-Bukała

  • Nauki medyczne i zdrowie – dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

  • Prawo, polityka i bezpieczeństwo – dr Sylwia Banaś-Mazur

  • Wszystkie wymiary cyfryzacji (All dimesions of digitial transformation) – panel dwujęzyczny PL/EN – mgr Sylwia Mazur.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i komentowania wygłaszanych referatów, a pod koniec każdego panelu został zorganizowany konkurs na najciekawszą prezentację, w ramach którego młodzi naukowcy głosowali za pomocą ankiet. Dzięki wsparciu Europe Direct Rzeszów zwycięzcy otrzymają karty prezentowe Empik, dodatkowo zaś  referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ:

Studia Humana (20 pkt. w wykazie MEiN),
Social Communication (20 pkt. w wykazie MEiN),
Financial Internet Quarterly