Prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ oraz Pełnomocniczka Rektora ds. Projektów Międzynarodowych Katarzyna Stachowicz uczestniczyły w konferencji „Polska – ASEAN: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie”.

Organizatorami wydarzenia były Kancelaria Sejmu RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbyła się 8 września 2022 r. w gmachu Sejmu RP. Przedmiotem obrad zgromadzonych gości był rozwój współpracy w obszarach nie tylko gospodarki ale, co istotne co z puntu widzenia licznego grona polskich uczelni wyższych uczestniczących w spotkaniu, również edukacji tj. wymiany akademickiej, programów stypendialnych czy współpracy naukowo – badawczej pomiędzy Polską a 10 krajami ASEAN. W trakcie spotkania Prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, przeprowadziła rozmowy z Ambasadorami Indonezji, Wietnamu, Malezji oraz Tajlandii. Jeszcze we wrześniu br. swoją wizytę na WSIiZ potwierdziła Ambasador Indonezji w Polsce.