Zespół badawczy z WSIiZ, którego liderem merytorycznym jest dr inż. Leszek Gajecki, uczestniczy wraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w projekcie badawczo-rozwojowym firmy Haxon Telecom pt. „Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych".

HAXON Telecom i WSIiZ

Projekt finansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jego głównym celem po stronie zespołu WSIZ jest poprawa jakości rozpoznawania mowy najnowszymi technikami obliczeniowymi.

Udział naukowców WSIiZ w tym projekcie potwierdza otwartość Uczelni na współdziałanie z partnerami naukowymi i biznesowymi oraz otwartość na komercjalizację wyników badań. Na uwagę zasługuje okoliczność, że wiedza i umiejętności specjalistów WSIiZ z zakresu informatyki spotkały się z uznaniem daleko poza granicami naszego województwa – liderem projektu jest ośrodek badawczy z Wielkopolski, a grantodawcą – podmiot z Mazowsza