16 lutego 2023 r. Rada Naukowa Uniwersytetu Rzeszowskiego nadała stopień doktora Pani Pauli Wieczorek, wykładowczyni Zakładu Filologii Angielskiej WSIiZ.

Podstawą nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność: literatura amerykańska) był pozytywny wynik obrony rozprawy doktorskiej pt. “Imagining the Anthropocene Future: Body and Environment in Speculative Fiction of Selected North American Indigenous Female Writers”.

Dr Paula Wieczorek jest wykładowczynią w Zakładzie Filologii Angielskiej WSIiZ i koordynatorką z ramienia Zakładu Filologii Angielskiej w projekcie „Klasy Patronackie”, a także prowadzi Interdyscyplinarne Koło Naukowe “Humanus” skupiające studentów anglojęzycznych.

Paulina Wieczorek