Podczas konferencji „Rozwijanie świadomości studentów w zakresie zindywidualizowanego planowania kariery” zaprezentowana została autorska kompleksowa metodyka  BE(A)ST (BE Aware Student), która zastosowana na uczelni wyższej sprawi, że jej mury opuszczać będą studenci świadomi. Chodzi o to, aby studenci już podczas studiów budowali swoją przyszłą karierę zawodową zgodną z pasjami i zainteresowaniami.

Autorska metodyka BE(A)ST opracowana została przez międzynarodowy zespół naukowców reprezentujących Uniwersytet Boloński (Włochy), Université Côte d’Azur (Francja), Portalegre Polytechnics Institute (Portugalia). Liderem zespołu realizującego projekt byli naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prace były realizowane w ramach projektu Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC] finansowanego z programu NAWA – Partnerstwa Strategiczne (PPI/APM/2019/1/00090/U/0001).

Ze względu na to, że metodyka BE(A)ST jest metodyką wielostronną z której mogą korzystać studenci, pracownicy naukowi, pracownicy biur karier oraz kadra zarządcza, konferencja była szansą integracji różnych środowisk akademickich. Wzięli w niej udział również przedstawiciele środowisk biznesowych (przedstawiciele pracodawców, działów HR oraz stowarzyszeń branżowych).

Współorganizatorem konferencji był PMI PC Oddział Podkarpacie, który podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektów z zakresu planowania kariery zawodowej i zdobywania kwalifikacji. W pierwszej części konferencji zaprezentowano całą rodzinę projektów BE(A)ST obecnie liczącą cztery projekty. Dzięki kilkuletnim pracom poświęconym tej tematyce możliwa była prezentacja poparta praktycznymi doświadczeniami całej metodyki tj. procesu, poszczególnych faz oraz stosowanych narzędzi. Prezentacje prowadzone były w języku angielskim oraz polskim, a słuchaczom zapewniono tłumaczenie symultaniczne.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele każdej z uczelni konsorcjum projektowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja networkingowa „Interesuje Cię rozwój zawodowy zgodny z Twoją pasją? Wypróbuj metodykę BE(A)ST w działaniu!” podczas której uczestnicy konferencji dyskutowali z ekspertami w jaki sposób przenieść zaprezentowaną metodykę do swoich organizacji oraz uzyskali dostęp do wypracowanych rezultatów. Dyskusja była bardzo gorąca i trwała dłużej niż zaplanowany dla niej czas mimo późnej pory.

Dodatkowo konferencji towarzyszyła prezentacja monografii pt. Empowering Students’ Awareness for a Personalized Career Development. An Approach to Discover, Experiment, and Learn wydanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (ISBN 978-83-235-5686-2). Książkę można bezpłatnie pobrać w wersji .mobi oraz .epub. POBIERZ KSIĄŻKĘ.