Opakowanie to jeden z ważniejszych atrybutów produktu, wpływających na preferencje zakupowe konsumentów. Dla przemysłu opakowaniowego najbardziej wymagającymi spośród wszystkich innych produktów są artykuły spożywcze. W czasopiśmie naukowym „Economics and Sociology” opublikowano artykuł autorstwa dr Izabeli Cichockiej, prof. Jana Krupy i dra Andrzeja Mantaja, w którym autorzy zwracają uwagę na świadomość i zachowanie konsumentów.

W strukturze opakowań wyrobów w Polsce aż 64,8% stanowią opakowania żywności i napojów. Zwiększająca się ilość odpadów z opakowań żywności to jeden z pierwszych wrogów środowiska. Jednak opakowania z tworzyw sztucznych nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego, jeżeli są odpowiednio utylizowane. Opakowania z tworzyw, to mniej odpadów, mniej zużytej energii, mniej wykorzystanych zasobów, niższe koszty oraz mniejszy poziom emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu.
„To właśnie świadomość i zachowania konsumentów odnośnie dalszych ‘losów’ opakowań były przedmiotem naszych badań. Osoby biorące udział w naszych badaniach do najważniejszych własności opakowań produktów żywnościowych zaliczyły trwałość i szczelność, a następnie ekologiczność, estetykę i za najmniej ważną – wielkość. Jako podstawowe sposoby usuwania opakowań żywności wskazywano prowadzoną w gospodarstwach domowych segregację odpadów i wyrzucanie zużytych opakowań na śmietnik. Kobiety zwracały większą uwagę na problem ekologiczności opakowań żywności. Większym zainteresowaniem metodami utylizacji opakowań wykazały się osoby najmłodsze” – mówią autorzy artykułu.  

Rosnąca świadomość ekologiczna powoduje, że konsumenci wybierają opakowania, do których zużywa się mniej materiału, są łatwe do ponownego użycia, nadają się do recyklingu lub spalania z odzyskiem energii.

Artykuł można przeczytać klikając TUTAJ.