Za nami ostatnie w obecnym semestrze zajęcia z dwusemestralnej specjalności „Warsztat Biznesowy – załóż własną firmę” – edycja 2019. Specjalność ta skierowana była do studentów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu zakładania własnej firmy oraz zdobywaniem, tak bardzo dziś cenionych, umiejętności miękkich.

Grupa 19 osób miała możliwość uczestniczenia w łącznie 78-godzinnych spotkaniach tj. warsztatach kreatywności, autoprezentacji, technik sprzedaży, marketingu, tworzenia koncepcji biznesowych, jak również zajęciach dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł finansowania biznesu, zagadnień uproszczonej księgowości, obowiązków wobec instytucji państwowych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy – zajęcia z praktykami). Ponadto, uczestnicy Warsztatów Biznesowych mogli zmierzyć się w grupowych rozgrywkach w grze symulacyjnej Marketplace, gdzie mogli poczuć się jak prawdziwi przedsiębiorcy działający na rynku globalnym. Przed nami jeszcze jeden punkt edycji z 2019 roku – uroczyste podsumowanie projektu z wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także konkurs na najlepszą koncepcję biznesową, do którego zgłoszono 4 pomysły na biznes.

W rozmowach oraz ankiecie na temat Warsztatów uczestnicy docenili zaangażowanie prowadzących, zajęcia praktyczne,  różnorodność tematów oraz spotkania z ekspertami. Ponadto, zwracali uwagę na kwestie organizacyjne, takie jak stały kontakt z uczestnikami, informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach czy ważnych terminach. Uczestnicy zasugerowali nam jednak kilka zmian, np. zmiany ilości godzin, to znaczy spotkania z większą częstotliwością, ale w mniejszym obciążeniu godzinowym, poza tym studenci chcieliby mieć  więcej spotkań z ludźmi, którym udało się osiągnąć sukces w rozwijaniu biznesu. Uwagi uczestników zostaną uwzględnione w programie kolejnej edycji warsztatów.