21 października br. Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt pt. „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in.: narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów oraz rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, w którym coraz ważniejszą rolę odgrywają procesy mediatyzacji, cyfryzacji, konwergencji i mobilności.

Konferencja „O edukacji medialnej praktycznie” kierowana jest głównie do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli szkół podstawowych i średnich, a także dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką kształcenia i badania kompetencji medialnych.

W ramach kończącego się projektu badacze wypracowali propozycje wsparcia szkolnej edukacji medialnej w postaci kwestionariuszy do badania kompetencji medialnych uczniów na różnych poziomach edukacji szkolnej, program studiów podyplomowych z tego zakresu oraz szereg rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przeprowadzono także pilotażowe szkolenia dla nauczycieli, w których udział wzięło ponad 60 osób z całej Polski.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: zarówno stacjonarnie, jak i online. Termin konferencji to 21 października 2022 (piątek), godz. 9:30 – 14:00, miejsce: budynek główny WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, sala RA43. Aby otrzymać link do wydarzenia drogą mailową, należy wysłać wiadomość na adres mailowy: ykysil@wsiz.edu.pl, informacje o transmisji z wydarzenia pojawią się na stronie projektu: https://wsiz.edu.pl/satmedia

 

„Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”
Ramowy program konferencji:

9:30 – 9:55 – Rejestracja w holu głównym uczelni

 

Część 1. Potrzeby w zakresie edukacji medialnej i założenia projektu

  • 10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji –  dr hab., prof. WSIiZ Andrzej Adamski, Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • 10:15 – 10:45 – Problemy z nauczaniem kompetencji medialnych w Polsce – dr Małgorzata Gosek, Prorektor ds. nauczania WSIiZ
  • 10:45 – 11:00 –  Założenia projektu Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym – dr hab., prof. WSIiZ Andrzej Adamski
  • 11:15 – 11:30 – Kształcenie kompetencji medialnych w Norwegii – prezentacja Partnera projektu 

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

 Część 2. Omówienie efektów realizacji projektu:

  • 11:45 – 12:00 – Program studiów podyplomowych w zakresie edukacji medialnej – mgr Marta Cisek-Babiarz, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ
  • 12:00 – 12:30 – Rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji i Nauki – dr Małgorzata Gosek, Prorektor ds. nauczania WSIiZ
  • 12:30 – 12:50 – Narzędzia badania kompetencji medialnych uczniów klas 4-8 oraz szkół średnich – dr Barbara Przywara, Prodziekan kierunku Komunikacja cyfrowa
  • 12:50 – 13:10 – Narzędzie badania kompetencji medialnych uczniów nauczania początkowego – gra planszowa „Medialna podróż” – mgr Michał Jeżowski, WSIiZ

Część 3. 13:10 – 14:00. Dyskusja – prowadzenie dr hab., prof. WSIiZ Andrzej Adamski

Od 14:00 – wydawanie certyfikatów uczestnictwa osobom, które zarejestrowały się w holu głównym.