Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji, na dorocznej konferencji European Group of Public Administration (EGPA) w Lozannie przedstawiła wyniki badań dotyczących postaw podkarpackich urzędników wobec zjawiska bezczynności administracji.

Współautorkami referatu były: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo i dr Kamilla Kurczewska. Badania prowadzone były przez grupę pracowniczek WSIiZ, wkład w badania wnieśli również studenci kierunków Administracja i Psychologia w zarządzaniu. Badania te stanowiły część projektu pt. Administrative Silence in European Legal Framework, realizowanego przez sieć naukowców z całej Europy skupionych w EGPA Permanent Study Group X Law and Public Administration. Konferencja w odbyła się w dniach 5-7 września 2018 r. w Lozannie.

Współorganizatorem konferencji był Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), stanowiący część Uniwersytetu w Lozannie. Konferencja zgromadziła ponad 600 uczestników, obradujących w 22 grupach roboczych.