Socjologia społeczności wirtualnych, administracja bezpieczeństwa publicznego, informatyka medyczna, studia azjatyckie, zarządzanie projektami internetowymi i marketing internetowy – to tylko niektóre z nowych propozycji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którymi uczelnia chce przyciągnąć do siebie najzdolniejszych i ciekawych świata młodych ludzi.

Niby każda z uczelni, wprowadzająca nowy kierunek czy specjalność, próbuje tłumaczyć to zapotrzebowaniem rynku pracy, jednak w przypadku rzeszowskiej uczelni, jest ono dobrze zbadane a decyzja o uruchomieniu jakiegoś kierunku, gruntownie przemyślana.

„Korzyści… głupcze!”

Tak w gruncie rzeczy – parafrazując jedno z haseł z kampanii wyborczej Billa Clintona – mogłoby brzmieć motto uczelni.

I nie chodzi tu jedynie o szeroko rozumiany jej interes – czemu też trudno się dziwić, wszak WSIiZ jest uczelnią niepubliczną – ale przede wszystkim o praktyczne korzyści, na jakie musi (!) przełożyć się po pewnym czasie nauka na nowych kierunkach i specjalnościach, dla studiujących je młodych ludzi.

Fakt, że na samej WSIiZ, jak i wokół niej, powstało sporo „instytucji” – tak czysto naukowych, jak i po części komercyjnych – oferujących swoje usługi także poza uczelnią, również nie jest przypadkiem. Udzielająca się w nich kadra naukowa WSIiZ, spełnia dla uczelni bardzo praktyczną rolę. Pracując na swój własny dorobek naukowy, równocześnie monitoruje społeczną i ekonomiczną rzeczywistość nie tylko w regionie, ale i w całym kraju.

Przykłady? Proszę bardzo…

Powołany ponad 7 lat temu Instytut Gospodarki, od lat prowadzi analizy rynku pracy. Stale monitoruje wszelkie ruchy, jakie mają na nim miejsce. Dzięki ścisłej współpracy z krajowymi (m.in. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie), jak również z zagranicznymi ośrodkami (np. Centre for International Research on Economic Tendency Surveys CIRET, Global Development Network GDNet.), ma możliwość szybkiego „wyłapywania” rodzących się na rynku pracy trendów i śledzenie etapów ich rozwoju.

Podobną rolę spełnia dla uczelni również Biuro Karier. Od kilku już lat, wchodzi ono w skład ogólnopolskiej sieci akademickich biur karier. Dzięki oficjalnym i nieoficjalnym kontaktom z placówkami w całym kraju, biuro rzeszowskiej uczelni dysponuje pełniejszym obrazem tego, co dzieje się na rynku pracy. Z wiedzy tej skorzystać mogą – i cały czas oczywiście to robią – studenci i absolwenci uczelni.

Wiele z „agend” powołanych do życia przez WSIiZ wiedzie już właściwie samoistny żywot. Ich nazwy i nazwiska pracujących w nich ludzi, coraz częściej pojawiają się też w mediach, a przede wszystkim naukowych periodykach. I – co równie ważne – pojawiają się tam jako głosy, z którymi środowisko naukowe i opinia publiczna powinny się liczyć.

Nowe kierunki i specjalności, na WSIiZ nigdy nie pojawiają się znikąd. I właśnie dlatego jest to gwarancja ich sukcesu w przyszłości. A przede wszystkim sukcesu zawodowego ich absolwentów.

Sprawdź ofertę WSIiZ dotycząca nowych kierunków i specjalności, i skontaktuj się z Działem: Rekrutacji