W Rankingu Perspektywy 2019 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie znalazło się wśród 500 najlepszych szkół w Polsce i otrzymało Srebrną Odznakę Jakości.

W rankingu brano pod uwagę 2126 szkół ogólnokształcących z całej Polski. Zgodnie z postanowieniami Kapituły szkoły były oceniane na podstawie trzech kryteriów: wyników matur na poziomie podstawowym, wyników matur zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz sukcesów szkół w olimpiadach. Akademickie Liceum Ogólnokształcące już kilkakrotnie uzyskało 100% wynik zdawalności matur.W stosunku do ubiegłego roku szkoła awansowała o ponad 100 miejsc. Ten skok w rankingu świadczy o nieustannym rozwoju szkoły i skutecznym podwyższaniu jakości kształcenia. ALO może się poszczycić finalistą w Olimpiadzie Cyfrowej, laureatem III stopnia XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu Matematyka, laureatami konkursów programistycznych i matematycznych, np. w XXXIII edycji Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.

Sukcesom na pewno sprzyja organizacja pracy szkoły, w szczególności małe klasy, nauka przedmiotów rozszerzonych w grupach, duża liczba godzin z języka angielskiego i matematyki. Udało się nam wypracować bardzo wysoki poziom nauczania informatyki i osiągać wyniki matur z tego przedmiotu dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa. Z matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym uzyskaliśmy średnią na poziomie 47%, co daje trzeci wynik w Rzeszowie. Najlepsze, Liceum Sióstr Prezentek, uzyskało średnią z matematyki 50%. Takie sukcesy bardzo nas cieszą i inspirują. Staramy się również jako szkoła wyróżniać dodatkowymi przedmiotami i zajęciami warsztatowymi, np. z grafiki 2D i 3D, retoryki, zajęciami artystycznymi takimi jak podstawy projektowania, zajęciami laboratoryjnymi z biologii i chemii.

Co mnie najbardziej cieszy jako dyrektora? Na pewno możliwość realizowania wizji nowoczesnej szkoły we współpracy z doświadczonymi, zaangażowanymi i oddanymi nauczycielami oraz ambitnymi uczniami, którzy rozwijają u nas swoje pasje. Mogą dzięki temu dokonywać mądrego wyboru dalszego kształcenia, spełniając się w dorosłym życiu.

Renata Łunarska
Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego