Drugi naukowiec z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania otrzymał stypendium, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego corocznie przyznaje wybitnym młodym badaczom i naukowcom.

Mgr inż. Tomasz Bujak znalazł się w grupie 180 młodych ludzi (stypendium przyznawane jest osobom do 35 roku życia) którym Minister przyznał miesięczne stypendium w wysokości 5.390 zł na okres trzech lat.

Tomasz Bujak od wielu lat współpracuje dydaktycznie i naukowo z Katedrą Kosmetologii na Wydziale Medycznym WSIiZ, a ostatnie cztery lata poświęcił między innymi badaniom nad bezpieczeństwem stosowania kosmetyków i za te właśnie badania został nagrodzony przez MNiSW.

TB: „Jestem mile zaskoczony tym wyróżnieniem, nagrodę otrzymałem za dotychczasowe badania naukowe, co pozwoli mi spokojnie pracować dalej. Zajmuję się zagadnieniem, które stało się bardzo ważne, odkąd wzrosła świadomość na temat składu chemicznego kosmetyków. Szczególną uwagę poświęcam aspektowi poprawy bezpieczeństwa stosowania kosmetyków myjących „

Wyniki badań Tomasza Bujaka publikowane były w czasopismach międzynarodowych związanych z technologią chemiczną i tzw. „zieloną chemią” – Colloid and Surface, Biointerface, Green Chemistry Letters and Rewievs, Molecules, Industrial & Engineering Chemistry Research, Journal of Surfactants and Detergents, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Chemical Technology.

Dla młodego naukowca z WSIiZ najważniejszą rzeczą jest, aby kosmetyki myjące, po które tak chętnie sięgamy, były bezpieczne.

TB: “W badaniach zajmuję się poszukiwaniem nowych rozwiązań, skutkujących obniżeniem potencjału drażniącego produktów. Udaje się to między innymi poprzez wprowadzanie do receptur surowców pochodzenia roślinnego, polimerów czy biopolimerów, a także dobór formy fizykochemicznej produktu. Zazwyczaj każda prowadzona w laboratorium analiza generuje u mnie nowe pomysły i rozwiązania, dlatego też planuję kontynuować przyjęty kierunek badań.”

Tomasz Bujak jest drugim, po dr Zofii Nizioł-Łukaszewskiej, stypendystą MNiSW, co jest nie tylko wyróżnieniem indywidualnym dla przedstawiciela młodej kadry naukowej WSIiZ, ale także zapowiedzią. Tak prestiżowe wyróżnienie z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naukowego uczelni.