W dnia 25-29.11.2018 Profesor Kazimierz Głowniak oraz dr Katarzyna Gaweł-Bęben uczestniczyli w 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products, organizowanej przez International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) w Atenach.

W tym prestiżowym wydarzeniu w sumie wzięło udział ponad 550 naukowców zajmujących się analizą, oczyszczaniem oraz wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego we współczesnej medycynie, rolnictwie i kosmetologii. W trakcie sympozjum uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ok. 30 wykładów plenarnych, ponad 80 krótkich komunikatów naukowych oraz uczestniczenia w 4 warsztatach tematycznych, dotyczących m. in. właściwości substancji biologicznie czynnych otrzymywanych z oliwki europejskiej (Olea europaea), substancji aktywnych pochodzących z organizmów morskich czy naturalnych kosmetyków. Ważną częścią sympozjum były również dwie sesje posterowe, na których wyniki swoich badań prezentowali również naukowcy z Katedry Kosmetologii WSIiZ. Poster pt. „Evaluation of Stevia rebaudiana extracts as potential active ingredients in natural cosmetics” autorstwa K. Gaweł-Bęben, W. Kukuły-Koch, M. Strzępek, U. Hoian, P. Osiki oraz K. Głowniaka cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji. Zdobyte podczas konferencji doświadczenia oraz kontakty naukowe z pewnością przyczynią się do nawiązania współpracy naukowej oraz dalszego rozwoju naukowego Katedry Kosmetologii WSIiZ.