Konsorcjum stworzone przez Uniwersytet SWPS wraz z Wyższą Szkołą Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas przygotowało jeden z najciekawszych projektów zmian ustawy o szkolnictwie wyższym w Polsce. Nasi eksperci będą mieli wpływ na kształt polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ustawa 2.0” wyłoniono trzy zespoły eksperckie, z których każdy otrzyma grant w wysokości 300 tys. zł na przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych i przygotowanie koncepcji nowej ustawy. Założeniem konkursu był dobór gremiów reprezentujących różnorodne środowiska akademickie, a przede wszystkim: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne oraz sektor podmiotów działających na rzecz nauki. W efekcie, spośród piętnastu zgłoszonych zespołów, wyłoniono: zespół prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, afiliowany przy uczelni państwowej, zespół prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS, skupiającego konsorcjum naukowe uczelni niepublicznych: SWPS-WSIiZ-Collegium Civitas, a także zespół dr. Arkadiusza Radwana związany z fundacją działającą na rzecz nauki – Instytutem Allerhanda.

Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. złożeniem propozycji kluczowych założeń do nowej ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok cyklu konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.

– Kolejne nowelizacje ustawy wraz z praktyką Krajowych Ram Kwalifikacji, doprowadziły do ogromnej biurokratyzacji szkolnictwa wyższego, co paraliżuje innowacyjność uczelni – wyjaśnia prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ. – Potrzebne są zmiany, które pozwolą skierować pieniądze do tych szkół wyższych, które bronią się jakością, wyróżniają osiągnięciami naukowymi i współpracują z gospodarką – bez względu na to, kto te uczelnie założył. Praca nad nowym prawem to dla nas przede wszystkim wyzwanie, ale i satysfakcja.

Skład zespołu interdyscyplinarnego

Konsultanci

 • prof. dr hab. Hubert Izdebski, SWPS
 • prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, SWPS
 • dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIiZ
 • dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
 • dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ
 • dr Andrzej Kiebała, WSIiZ
 • radca prawny Jan Zieliński

 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS
 • prof. Stanisław Waltoś, WSIiZ
 • dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
 • dr Andrzej Rozmus, WSIiZ
 • prof. dr Jan Pakulski, CC
 • prof. dr Jan Zielonka, Oxford University
 • prof. dr hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
gazeta.pl
Gazeta Wyborcza