Jak bardzo człowiek popsuł klimat? Czy to ludzie są głównymi sprawcami zachodzących zmian? Co musimy zrobić, żeby odwrócić albo chociaż wyhamować ten niekorzystny trend? – O możliwych do podjęcia działaniach opowiadał dr Tomasz Rożek w wykładzie pt. „Klimat się zmienia, czy i my nie musimy się zmienić?” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części: wykład wprowadzający i dyskusję, w ramach której dr Tomasz Rożek odpowiadał na pytania słuchaczy. Zagadnienia poruszane w części wykładowej koncentrowały się na przybliżeniu konsekwencji zmian klimatycznych będących efektem działalności człowieka. W czasie swojego wystąpienia dr Rożek wyjaśnił m.in. różnice pomiędzy pogodą a klimatem, a także omówił problem suszy oraz nawalnych burz i deszczy występujących coraz częściej w Polsce.

Fakty są jednoznaczne, od początku ery przemysłowej temperatura na Ziemi wzrasta. Głównym źródłem zmian klimatycznych obserwowanych obecnie jest zmiana składu ziemskiej atmosfery w wyniku podwyższenia stężenia niektórych gazów. Są to gazy związane z działalnością przemysłową człowieka. Jak podkreślił dr T. Rożek – przekroczyliśmy już kilka punktów krytycznych. Jednak wiele takich punktów jest jeszcze przed nami i to czy je przekroczymy zależy od nas.

Pojedyncza osoba niewiele jest w stanie zrobić, ale świadomość pojedynczej osoby przemnożona przez 40 mln Polaków, czy kilkaset milionów Europejczyków ma już znaczenie” – podkreślał dr Tomasz Rożek.

Co w związku z powyższym może zrobić każdy z nas?  Zasada jest bardzo prosta – konsumować z rozsądkiem, tak aby niepotrzebnie nie marnować zasobów. Wybierać rzeczy, które nie wymagają wysokiego przetworzenia, produkowane w pobliżu miejsc, w którym mieszkamy.

Niezwykle interesująca okazała się także druga część spotkania, w ramach której dr Tomasz Rożek odpowiadał na pytania nadesłane przez słuchaczy. Padły pytania związane nie tylko z głównym tematem spotkania, ale także dotyczące eksploracji kosmosu, możliwości występowania życia na Marsie, czy zaawansowanych technologii medycznych. Zadane zostało również interesujące pytanie dot. możliwości odhibernowania z wiecznej zmarzliny prehistorycznych stworzeń. Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć wielu z nas!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z wydarzenia.

Spotkanie z dr. Tomaszem Rożkiem otworzyło drugą edycję projektu „Przybij piątkę nauce”, w ramach którego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępnia nagrania ze spotkań otwartych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury. 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.