W najnowszym numerze Financial Internet Quarterly (FIQ) autorzy analizują wpływ pandemii COVID-19 na sferę finansów. Wśród tematów znalazły się m. in. rozważania nad prawdopodobieństwem upadłości w branży lotniczej na przykładzie największej linii lotniczej PJSC Aeroflot. Inne zagadnienie to  alternatywy dla instytucji finansowych związane z przebudową globalnego biznesu po falach pandemii podczas ożywienia gospodarczego (różne modele biznesu hybrydowego w perspektywie ukraińskiej).

W bieżącym numerze Financial Internet Quarterly naukowcy podejmują także dyskusję, czy orientacja przedsiębiorcza kształtuje związek między korzystaniem z publicznych usług wsparcia finansowego a zmianą wyników firmy. Badania w tym zakresie obejmują sektor MŚP w Malezji. Temat przedsiębiorczości przejawia się nie tylko w perspektywie finansowej, ale również ekonomicznej oraz społecznej, bo autorka kolejnego artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy problem z dostępem do finansowania jest realną barierą rozpoczęcia biznesu w Polsce, a także, jakie postawy wobec zakładania własnych przedsiębiorstw charakteryzują studentów.

Wśród tematów poruszanych w ostatnim numerze FIQ wydanym w 2021 roku znajdują się również determinanty tzw. włączenia finansowego, związek między grzywną administracyjną a przetrwaniem przedsiębiorstwa, oraz wykrywanie punktów zmian w trybie online w finansowych szeregach czasowych przy użyciu ustawienia bayesowskiego.

Całość dopełnia artykuł, w którym podjęto rozważania w tematyce związanej z indywidualnymi produktami emerytalnymi oferowanych przez banki w Polsce, w którego skład wchodzą konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. W tym miejscu autorka podjęła się wielowymiarowej analizy porównawczej tychże produktów.

Według najnowszej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly otrzymało 40 pkt. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy czasopismo zostało włączone do cenionych baz repozytoryjnych, takich jak ERIH+ czy ESCI WoS – podkreśla redaktor naczelny czasopisma, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ. Zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów oraz kontakt pod adresem e-mail: office@finquarterly.com, zapraszamy także do śledzenia profili czasopisma na portalu LinkedIn (@Financial Internet Quarterly) oraz ResearchGate project.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.

Spis treści Financial Internet Quarterly
Financial Internet Quarterly