Dziesięć dni trwały warsztaty w Międzynarodowej Szkole Lotniczej, w których wzięli udział najlepsi studenci z uczelni partnerskich w Polsce, Litwie oraz na Łotwie. Prowadzącymi byli specjaliści z doświadczeniem praktycznym w branży lotniczej, którzy uczyli na konkretnych przykładach jak analizować i rozwiązywać problemy.

Przemysł lotniczy zaliczany jest do najbardziej innowacyjnych nie tylko w skali kraju, ale całego świata. Prognozy rozwoju branży lotniczej wskazują na olbrzymie perspektywy, ale też wyzwanie stojące przed tym sektorem. Dlatego tak ważne jest, aby uczelnie kształcące w tym zakresie współpracowały ze sobą. – podkreśla Justyna Żyła, koordynator projektu. Program zajęć dla studentów nie pomijał kwestii zrównoważonego rozwoju lotnictwa, czyli nowej formy  świadomego, odpowiedzialnego funkcjonowania lotnictwa, którego rozwój musi pozostać w zgodzie z ludźmi i środowiskiem. 

Wydarzenie było podzielone na dwa etapy – w październiku 2018 studenci z Litwy i Łotwy odwiedzili WSIZ, aby uczestniczyć w warsztatach przeprowadzanych przez wykładowców naszej uczelni. Kolejny etap miał miejsce w listopadzie 2018 na uczelni partnerskiej Kazimiero Simonavičiaus Universitetas na Litwie. Obie uczelnie są liderami w swoich krajach wśród szkół wyższych, jeśli chodzi o nauczanie zarządzania lotnictwem w języku angielskim.

Studenci, którzy wzięli udział w projekcie podkreślali, że była to dla nich ogromna szansa, aby nauczyć się czegoś nowego i nawiązać nowe kontakty międzynarodowe.
„Udział w Międzynarodowej Szkole Lotniczej dał mi możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju lotnictwa. Dzięki współpracy ze studentami i wykładowcami międzynarodowymi, mogłam także doskonalić swoje umiejętności językowe oraz przyjrzeć się z bliska różnym kulturom i zwyczajom. Było to ciekawe doświadczenie, które na długo pozostanie w mojej pamięci” – powiedziała Joanna Mikuła, uczestniczka MAL.

Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki projektowi „Spread your wings” finansowanemu z programu Erasmus+.