Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w dniach 7-8 marca 2019 roku organizuje międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Exchange of Academic Experiences among Erasmus+ Program Countries”.

Seminarium organizowane jest we współpracy z Sekcją Rekrutacji i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ. Organizowane wydarzenie jest rezultatem międzynarodowej współpracy naukowej pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych nawiązanej m.in. dzięki wyjazdom w ramach programu Erasmus+ do uznanych, europejskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką przedsiębiorczości (m.in. Węgier, Łotwy, Estonii i Słowacji). Organizowane wydarzenie uwzględniać będzie część seminaryjną oraz warsztatową. Pierwszy dzień poświęcony zostanie prezentacji wyników badań naukowców z Polski oraz zza granicy. W drugim dniu zaplanowano workshop, w trakcie którego wypracowane zostaną obszary dla współpracy międzynarodowej w obszarze projektowania i realizacji międzynarodowych badań naukowych.

Key note speaker’em wydarzenia będzie prof. dr Michael Fritsch (The Friedrich Schiller University Jena, Niemcy). Udział w wydarzeniu wezmą również przedstawiciele takich ośrodków naukowych jak: Stockholm School of Economics in Riga (Łotwa), University of Economics in Prague (Czechy), University of Pécs (Węgry), Kazimieras Simonavicius University (Litwa), Silesian University in Opava (Czechy), School of Economics and Business in Sarajevo (Bośnia i Herzegovina), University of Dubrovnik (Chorwacja). W seminarium wezmą również udział przedstawiciele polskich ośrodków naukowych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do integracji środowisk naukowych z Polski oraz zagranicy współpracujących m.in. w ramach programu Erasmus+, a także projektowania wspólnych płaszczyzn badawczych służących przygotowaniu projektów naukowych, oraz inicjowania badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych badań naukowych.

Agenda seminarium