Instytut Badań i Analiz Finansowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje w dniach 7-8 listopada 2019 r. międzynarodowe seminarium naukowe pt. International Science Exploration Event (ISEE) 2019: Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia. Entrepreneurship in a regional perspective. Function of institutions, innovation, history and LGUs support.

Wydarzenie nawiązuje do problematyki wspierania inicjatyw gospodarczych przez władze samorządowe szczebla lokalnego i zakłada upowszechnienie na forum międzynarodowym wyników badań w tym temacie. Seminarium stanowi płaszczyznę łączącą przedsiębiorczość z rozwojem lokalnym i regionalnym i ma na celu zogniskowanie uwagi zarówno na czynnikach sprawczych przedsiębiorczości, jak i jej roli w perspektywie regionalnej.

Rozwój regionalny jest funkcją czynników, takich jak instytucje, wiedza, innowacje oraz przedsiębiorczość, których mechanizm wpływu jest bardzo niejasny. Literatura omawia podstawowe zależności między powyższymi czynnikami, a rozwojem regionalnym, jednak do tej pory obszar literatury dotyczący długoterminowych efektów związanych z wykorzystaniem tychże czynników jest niewystarczająco zagospodarowany, zwłaszcza w kontekście krajów postkomunistycznych.

Wydarzenie organizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie daje możliwość upowszechnienia na forum międzynarodowym wyników badań w obszarze zagadnień związanych z politykami JST wobec przedsiębiorczości oraz ich rolą w stymulowaniu rozwoju regionalnego.

Wśród prelegentów wydarzenia znajdą się przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, w tym m. in. prof. Michael Fritsch (The Friedrich Schiller University Jena, Niemcy), prof. Tomasz Mickiewicz (Aston University, Wielka Brytania), prof. dr. Ing. Anna Pilkova (Comenius University in Bratislava, Słowacja), dr Elina Kallas (University of Tartu, Estonia), dr hab. Przemysław Zbierowski (King’s College London, Wielka Brytania).

Szczegółowe informacje na temat seminarium dostępne są na stronie oraz pod adresem e-mail: tskica@wsiz.edu.pl

Projekt International Science Exploration Event jest zadaniem finansowanym w ramach umowy nr 532/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Call for contributions to an ISEE 2019 Seminar

Call for papers to a Special Issue of Post-Communist Economist