W dniach 16-20 września 2019 roku odbyła się pierwsza, międzynarodowa szkoła letnia w ramach projektu „BE Aware STudent” [BEAST] pod hasłem Designing your Career with Personal Business Model Canvas.

W trakcie 5-dniowych warsztatów prowadzonych przez profesorów z Włoch, Portugalii i Polski, a także praktyków z branży IT, studenci kierunku Informatyka poznali i zastosowali innowacyjne techniki i narzędzia planowania i rozwoju ścieżki kariery zawodowej (m.in. Designing Your Life, Personal Business Model Thinking czy Model Biznesowy JA).

Pierwsza część warsztatów poświęcona została zagadnieniom przygotowującym studentów do projektowania osobistej kariery zawodowej. Stosując narzędzia podejścia Designing Your Life studenci odkrywali czym jest dla nich praca i co w życiu przynosi im satysfakcję. W drugim dniu warsztatów uczestnicy zainspirowani zostali przez zaproszonych gości do poszukiwania na rynku możliwości rozwijania swojego potencjału. Wojciech Woś, doradca z europejskiej sieci EURES zaprezentował studentom możliwości jakie daje otwarty rynek pracy w Europie, a doradca w Burze Karier WSIiZ Maryla Rarus przedstawiła ofertę biura w obszarze rozwijania kariery zawodowej studentów. Uczelniany koordynator programu ERASMUS+ Lidia Lejko zachęciła studentów do nabywania doświadczeń w ramach międzynarodowych mobilności obejmujących studia na zagranicznych uczelniach.

Punktem kulminacyjnym warsztatów była praca studentów z kanwami osobistych modeli biznesowych. Studenci przygotowali kanwy osobistego modelu biznesowego dla zaproszonych profesjonalistów: Piotra Bargiela i dra Janusza Korniaka. Jednak najcenniejszym efektem pierwszej szkoły letniej są opracowane przez studentów osobiste modele biznesowe, prezentujące wizję ich zawodowej tożsamości.

Wykorzystane podczas szkoły letniej narzędzia i techniki będą nadal rozwijane w ramach projektu oraz testowane podczas kolejnych międzynarodowych szkół letnich w Portugalii oraz we Włoszech. Najbliższa szkoła letnia odbędzie się w dniach 30 marca-3 kwietnia 2020. Już wkrótce otwarty zostanie proces rekrutacji studentów.

Szczegółowa relacja z wydarzenia

Informacje o kolejnych szkołach letnich w biurze projektu: RA303, dr J. Świętoniowska (jswietoniowska@wsiz.edu.pl, +48 17 86 61 460)

Informacje o projekcie:

“BE Aware STudent” (2018-1-PL01-KA203-051137) finansowany przez Program Erasmus + (Akcja 2, Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego)

Osoby wdrażające projekt: dr Jacek Jakieła, dr Joanna Świętoniowska, dr Joanna Wójcik.