„Uzależnienie od mediów społecznościowych a depresja wśród młodzieży na przykładzie podkarpackich licealistów” – to tytuł pracy doktorskiej Mariusza Surowca. Publiczna obrona pracy odbyła się 24 lipca 2020 roku o godzinie 10:30.

Podstawowym celem badań była identyfikacja poziomu uzależnień młodzieży licealnej od mediów społecznościowych i częstotliwość występowania w tej populacji zjawiska depresji, wraz z określeniem jej stopni. 

Promotorem pracy mgr Mariusza Surowca był dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ. Pracę doktorską recenzowali dr hab. Małgorzata Laskowska prof. UKSW [recenzja] oraz dr hab. Jarosław P. Woźniak [recenzja]. Streszczenie rozprawy doktorskiej dostępne jest TUTAJ.

Obrona doktorska przeprowadzona została w trybie częściowo zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.