Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie otrzymało nagrodę Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji i tytuł Innowacyjnej szkoły. Nagroda została przyznana w ramach I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce. Rzeszowskie liceum, które w tym roku obchodzi 25-lecie działalności, było jedyną tego typu placówką z Podkarpacia, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie, potwierdzające wysoki poziom i nowatorski charakter nauczania.

O Laury rywalizowały przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, a także technika i szkoły zawodowe. W finale znalazły się tylko trzy licea z całej Polski: Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Rzeszowa, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego z Krakowa. Konkurs, objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizowało Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego.

Szkoły nagrodzone Laurem Mistrza Nowoczesnej Edukacji zostały wyłonione w drodze ogólnopolskiego konkursu składającego się z III etapów. W pierwszej kolejności oceny pracy szkół pod względem innowacyjności dokonywały kuratoria oświaty z 13 województw. W ostatnim etapie, Kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej z nominowanych 83 placówek edukacyjnych wyłoniła najlepsze i nagrodziła Laurem.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia było wyróżnienie szkół, które odznaczają się w swojej codziennej praktyce nowymi rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi metodami i programami nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność oraz pasje do rozwijania swoich zainteresowań.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące realizuje nowatorskie programy nauczania z informatyki, matematyki, biologii, chemii, retoryki. Wprowadza do planów nauczania przedmioty dodatkowe, umożliwiające uczniom zdobycie praktycznej wiedzy z biologii medycznej, dietetyki, rehabilitacji, a także z przedmiotów informatycznych takich jak: robotyka, algorytmika, podstawy sieci komputerowych, systemy operacyjne – informuje Renata Łunarska, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie i dodaje – W nowej podstawie programowej kładzie się nacisk na innowacyjność i pracę zespołową, dlatego ALO umożliwia uczniom przeprowadzanie ciekawych doświadczeń m.in. z chemii, biologii czy informatyki w specjalistycznych laboratoriach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, założyciela ALO.


Renata Łunarska, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Z wielu aktywności ALO warto wspomnieć, ze od 6 lat organizuje m.in. Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami Matematyki. Podczas konkursu są realizowane wykłady i warsztaty z programowania dla nauczycieli i uczniów.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pilotażowego projektu polegającego na wdrożeniu nauki programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne – dodaje Renata Łunarska, dyrektor ALO.

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji odebrała dyrektor szkoły, Renata Łunarska oraz pani dr inż. Barbara Fryc, autorka nowatorskiego programu nauczania informatyki w ALO. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w trakcie II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce w Kielcach, byli obecni również uczniowie klasy IIa o kierunku Technologie internetowe – Norbert Hanf i Dawid Kołacz.

Prestiżowa nagroda dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przypada w szczególnym momencie, gdyż szkoła obchodzi 25-lecie działalności. Założycielem liceum jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a sama szkoła działa obecnie na zasadach placówki publicznej.

Więcej o nagrodzonych