W dniu 1 października 2021 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Konrada Ciesiołkiewicza. Rozprawa nosi tytuł „Podmiotowość komunikacyjna i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego w zmediatyzowanej sferze publicznej w latach 2015-2019″.

Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, a recenzentami: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński oraz dr hab. Waldemar Rydzak

Obrona doktorska przeprowadzona została w pełnym trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację. Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Obecnie TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczęły się 25 września 2021 roku.