Każdy student z Rzeszowa może zostać współautorem wywiadu z Konradem Fijołkiem i zadać pytanie o przyszłość, kulturę i rozwój miasta, w którym odsetek młodych ludzi jest jednym z najwyższych w Polsce. Na pytania czekają redaktorzy magazynu studenckiego Intro.media. Termin na przesłanie pytań mija 28 listopada.