Dziekan i Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 26 października 2017r., o godzinie 13.00 w Sali Senatu, ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie odbędzie się publiczna obrona doktorska.

Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Kolbus pt. „Miasto jako marka. Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej.” będzie trzecią obroną przeprowadzoną w WSIiZ w Rzeszowie.

Promotorem doktorantki jest prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Natomiast pracę recenzowali: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Hess z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło z Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca dla wszystkich zainteresowanych znajduje się do wglądu w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje można przeczytać tutaj.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk o mediach. Informacje o seminarium doktoranckim: http://doktorat.wsiz.edu.pl

Uczelnia dysponuje kadrą wybitnych specjalistów z tematyki mediów i nowych mediów. Wśród kadry naukowej na studiach doktoranckich z nauk o mediach są m.in.: prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Krzysztof Gajdka, prof. Aleksander Hall, prof. Sławomir Gawroński oraz prof. Jan Woleński, prof. Piotr Kłodkowski, a także prof. Marcin Szewczyk.