Projekt Katedry Kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania pt. „Cosmetic Valley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department” uzyskał finansowanie w ramach konkursu na Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

„Pozyskanie tego finansowania (w skali kraju sfinansowane będzie 29 projektów) potwierdza kompetencje naszej Uczelni w obszarze kosmetologii, jak również dowodzi naszego potencjału do współpracy międzynarodowej.” – podkreśla Prorektor ds. nauki, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

 

Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej i wspólna realizacja projektu badawczego w obszarze kosmetologii naturalnej. Przedmiotem badań będzie m. in. możliwość wykorzystania gatunków roślin rosnących na terenie Kazachstanu jako surowców w preparatach kosmetycznych, zastosowanie nowoczesnych metod w analizie aktywności biologicznej i bezpieczeństwa stosowania tych surowców oraz przygotowanie prototypowych preparatów kosmetycznych. Ważną częścią projektu jest także przygotowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, wprowadzających studentów z Uczelni partnerskich w tajniki kosmetologii naturalnej.

  

W skład Partnerstwa Międzynarodowego koordynowanego przez WSIiZ wchodzą:

  1. National and Kapodistrian University of Athens [Grecja]
  2. Asfendiyarov Kazakh National Medical University of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan [Kazachstan]
  3. University of Innsbruck, Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry [Austria]

Partnerstwo zostało stworzone w taki sposób aby umiejętności,  doświadczenia i posiadana infrastruktura nawzajem uzupełniały się. Partner z Kazachstanu zapewni unikatowe surowce roślinne, które zostaną poddane badaniom. Partnerzy z Austrii i Grecji posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad składem ilościowo-jakościowym oraz aktywnością biologiczną surowców roślinnych, w szczególności w zakresie pełnej analizy fizyko-chemicznej oraz badań in vitro ekstraktów roślinnych. Pracownicy Katedry Kosmetologii WSIiZ posiadają natomiast doświadczenie w recepturowaniu kosmetyków naturalnych.

 

Projekt realizowany będzie  do  czerwca 2020 roku.

 

Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć na stronie:

https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe/nabor-zakonczony-2018#wyniki-naboru-wnioskow