13 marca 2024 roku Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nadała Pani Katarzynie Mormul stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Dr Katarzyna Mormul otrzymała stopień naukowy za pracę pt: „Organizacja i zarządzanie działalnością kontrolną w regionalnych izbach obrachunkowych”, której promotorem był dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 17.01.2024 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dr Katarzyna Mormul jest Asystentką w Katedrze Ekonomii i Finansów i Pełnomocniczką Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia.