17 listopada 2018 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, w auli KM8, odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom ścieżek polsko i anglojęzycznych.

Podczas oficjalnej części spotkania Władze Uczelni i Wydziałów wręczą absolwentom dyplomy i listy gratulacyjne, wyróżnieni zostaną również najzdolniejsi absolwenci poszczególnych kierunków WSIiZ.

Dla wszystkich graduowanych organizatorzy przewidzieli w tym roku specjalną niespodziankę – absolwenci zaproszeni zostaną do wysłuchania koncertu zespołu Bleep Quartet i Diany Szeligi. Wszyscy uczestnicy Graduacji otrzymają również pamiątkowy biret.

Graduacja absolwentów studiów licencjackich, rozpocznie się o godzinie 10:00, a absolwentów studiów magisterskich o godzinie 14:00. Do udziału w Graduacji, zapraszamy także rodziny i przyjaciół tegorocznych absolwentów. Uroczystość poprowadzi Szymon Taranda.

Absolwentów zapraszamy 45 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Prosimy zgłosić się do punktu rejestracyjnego, następnie do szatni po odbiór togi i biretu. W przypadku rezygnacji z udziału w Graduacji, uprzejmie prosimy o email do dnia 9 listopada br. na adres bow@wsiz.edu.pl, w tytule wpisując GRADUACJA – REZYGNACJA.

Korzystając z okazji, już dziś pragniemy serdecznie zaprosić tegorocznych absolwentów WSIiZ do członkostwa w Klubie Absolwenta WSIiZ. W celu uzyskania tego statusu, wystarczy zarejestrować się w serwisie www.absolwent.wsiz.pl. Członkostwo w Klubie Absolwenta WSIiZ jest bezpłatne i gwarantuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, m.in.: specjalistyczne szkolenia, zniżki na studia podyplomowe WSIiZ, spotkania z pracodawcami, dostęp do bazy ofert pracy Biura Karier WSIiZ. Przynależność do Klubu Absolwenta pozwoli nam na utrzymanie wzajemnego kontaktu i bieżące informowanie o ważnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Uczelnię, z myślą o absolwentach WSIiZ.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Przypominamy, że warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów w WSIiZ podczas uroczystej GRADUACJI jest:

1)      uzyskanie oceny pozytywnej na egzaminie dyplomowym,

2)      rejestracja uczestnictwa w Graduacji za pośrednictwem formularza internetowego: www.wsiz.edu.pl/graduacja2018 – w terminie do 8 listopada br.

3)      odebranie w Dziekanacie odpisów dyplomu wraz z suplementem do dyplomu. Osoby, które nie rozliczą się w Dziekanacie, zachęcamy również do uczestnictwa w Graduacji – wówczas otrzymają z rąk Władz Uczelni list gratulacyjny.

4)      w przypadku osób, które przed Graduacją odbiorą oryginał dyplomu z Dziekanatu, a chcą uczestniczyć w Graduacji, prosimy o dostarczenie dyplomu do pok. RA 205 w terminie do 9 października br. (ul. Sucharskiego 2, II piętro; tel. 178661254/178661401).

 

ZDJĘCIA Z OSTATNIEJ GRADUACJI

RELACJA Z UBIEGŁOROCZNEJ GRADUACJI WSIiZ