Żródła energii dla gospodarstw domowych, cena skuteczności wczesnego ostrzegania w procesie rozpoznawania kondycji finansowej przedsiębiorstwa a także sytuacja gospodarcza Estonii i Kazachstanu – to wybrane tematy przedstawione w najnowszym numerze finansowego kwartalnika Financial Internet Quarterly (FIQ).

W drugim numerze FIQ w 2022 roku czytelnicy przeczytają teksty o skuteczności wczesnego ostrzegania w procesie rozpoznawania kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ewentualnej upadłości, a także o stabilności kosztów utrzymywanych przez zarządców funduszy inwestycyjnych. Autorzy publikowanych tu artykułów podjęli się również analizy wpływu stosowanej strategii celnej na ograniczenia kosztów działalności firm z przemysłu lotniczego.

W aktualnym numerze analizowane są także umiejętności finansowe oraz postawy przedsiębiorcze w oparciu o dane statystyczne znaczących badań ankietowych jak GEM (Global Entrepreneurship Monitor) oraz APS (Adult Population Survey). Zebrane wyniki ukazują, między innymi, że znajomość finansów nie jest decydującym czynnikiem w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, choć zdecydowanie zmniejsza awersję do podjęcia takiej decyzji. Podobnie nie ma związku z posiadanym potencjałem przedsiębiorczym – opowiada mgr Karolina Palimąka, członek zespołu redakcyjnego.

Autorzy kolejnego artykułu podjęli próbę ustalenia czynników decydujących o wyborze źródła energii dla gospodarstw domowych, a temat został zanalizowany na przykładzie Kenii. Okazuje się, że na wybór źródła wpływa mają takie oczywiste czynniki jak dochód, ale również wykształcenie czy inne czynniki społeczno-demograficzne. Bieżący numer FOQ zamyka artykuł ukazujący sytuację gospodarczą Estonii i Kazachstanu – gospodarek powstałych z rozpadu ZSRR – oraz tego, jak poradziły sobie one w nowych warunkach politycznych. Estonia uważana jest za najbardziej rozwiniętą gospodarkę powstała po rozpadzie związku, a Kazachstan zajmuje 5 miejsce na 15 byłych krajów członkowskich.

Według najnowszej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly otrzymało 40 pkt. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy czasopismo zostało włączone do cenionych baz repozytoryjnych, takich jak ERIH+ czy ESCI WoS – podkreśla Redaktor Naczelny, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Zespół redakcyjny FIQ zachęca do współpracy i publikowania własnych tekstów w kwartalniku (e-mail: office@finquarterly.com_, a także śledzenia profili czasopisma na portalu LinkedIn (@Financial Internet Quarterly) oraz ResearchGate project. Szersze grono odbiorców to również większa widoczność i cytowalność dotychczas publikowanych, jak i kolejnych artykułów – zaznacza mgr Karolina Palimąka.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.