Pandemia Covid-19 odwróciła do góry nogami życie nas wszystkich, jednak szczególnie trudno jest studentom pierwszego roku, którzy na uczelniach wyższych stawiają dopiero swoje pierwsze kroki…

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotowana została zupełnie nowa możliwość wzięcia udziału w Immatrykulacji, czyli uroczystości formalnego przyjęcia nowych studentów w poczet społeczności akademickiej. W trosce o zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni tegoroczna Immatrykulacja została zaplanowana nie w formie jednorazowej uroczystości, ale jako szereg kilku niezależnych spotkań w mniejszych grupach.

Przed wejściem Rzeszowa do strefy czerwonej udało się przeprowadzić kilka pierwszych spotkań. Immatrykulacje odbyły się stacjonarnie, oddzielnie dla każdego kierunku. Ze studentami spotkali się Prodziekani i Opiekunowie kierunków. Dodatkowo, na początku każdego ze spotkań wyemitowany został film z przywitaniem przez Władze i Dziekanów.