Czym mówiony referat różni się od pisanego tekstu naukowego? Jak dostosować przekaz do oczekiwań publiczności? Jakie elementy musi zawierać prezentacja? To tylko niektóre z pytań, na jakie dr Kamil Łuczaj odpowiedział podczas kolejnej edycji szkolenia zorganizowanego z inicjatywy studentów – Rady Kół Naukowych we współpracy z Działem Nauki. Było to już drugie tego rodzaju szkolenie, którego celem było przygotowanie studentów do podejmowania aktywności naukowej.

Podczas spotkania studenci poznali także różnicę pomiędzy prezentacją biznesową i referatem naukowym oraz, czym różnią się prezentacje w zależności od dyscypliny naukowej. Uczestnikami spotkania byli głównie aktywni studenci działający w kołach naukowych, przygotowujący się do udziału w tegorocznych konferencjach. Choć omawiane kwestie dotyczyły głównie wystąpień konferencyjnych, była to dobra okazja także dla tych, którzy chcieli nabyć umiejętności prezentacyjnych przydatnych w różnych innych okolicznościach.