Świat drukowany nie jest już podstawowym źródłem informacji. Jednym z głównych źródeł stał się Internet, który zrewolucjonizował tradycyjne sposoby dostępu do informacji. Niestety okazuje się, że korzystanie z ogromnych zasobów Internetu oducza wiele osób krytycznego myślenia – podkreśla dr Joanna Wójcik. Jej wykład pt. „Internet a krytyczne myślenie” odbył się w ramach cyklu „Przybij piątkę nauce” na kanale YouTube WSIiZ.

Dr Joanna Wójcik podkreśla, że krytyczne myślenie polega na aktywnej analizie treści, a nie na biernym przyjmowaniu jej. Potrzebuje czasu na wnikliwą analizę problemu. Pokazuje, jak ważne jest argumentowanie, uzasadnianie i ocenianie. Bez krytycznego myślenia stajemy się biernymi odbiorcami treści internetowych.

Obecnie Internet stał się jednym z głównych źródeł informacji dla studentów uczelni wyższych. W związku z tym umiejętność korzystania przez studentów z informacji online w sposób krytyczny i refleksyjny jest kluczowa.

„Czy dostęp do informacji w Internecie faktycznie pozwala nam myśleć lepiej i szybciej. Nie ma wątpliwości, że Internet zdecydowanie pozwala nam lepiej i szybciej wyszukiwać informacje, jednak jak powiedział Albert Einstein – informacja to nie wiedza” – mówi dr Joanna Wójcik, kierownik Centrum eLearningu we WSIiZ oraz badaczka w dziedzinie nowych technologii w edukacji – „Obfitość informacji i źródeł online może pozytywnie wpływać na proces uczenia się, na przykład poprzez zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu zasobów edukacyjnych przy niskim koszcie i wysiłku własnym. Jednak informacje online mogą także mieć wiele negatywnych skutków dla procesu uczenia się” – podkreśla.

Dr Joanna Wójcik wyjaśnia także, iż narzędzia i umiejętności krytycznego myślenia będą musiały ulec zmianie. Biorąc pod uwagę wszechobecne zanurzenie w Internet, krytyczny myśliciel będzie musiał opracować nowe narzędzia i zdobyć nowe umiejętności.

 „Słabo wykształcona publiczność jest zachęcana do utrzymywania zniekształconego spojrzenia na rzeczywistość. Spowodowane jest to brakiem umiejętności oceny źródeł informacji” – podkreśla dr Joanna Wójcik.

Wykład miał za zadanie uświadomić słuchaczom, jak ważna we współczesnym świecie, szczególnie tym cyfrowym, jest umiejętność krytycznego myślenia. A także, jak ważne jest, żeby uczyć uczniów i studentów krytycznego myślenia na każdych zajęciach i przez każdego nauczyciela.  

Dr Joanna Wójcik, odpowiadając na pytania słuchaczy, wspomniała: „Coraz bardziej popularna sztuczna inteligencja i masowe korzystanie z jej narzędzi przez uczniów, może ograniczać ich myślenie. AI jest bardzo lubiana przez uczniów i studentów, ponieważ w dużym stopniu ogranicza popełnianie błędów. A to właśnie popełnianie błędów jest ważną częścią procesu uczenia się, pomaga zrozumieć, co robimy źle„.

Odpowiadając na pytanie: W jakim wieku najlepiej rozpocząć naukę krytycznego myślenia? – podkreśliła, że małe dzieci są lepszymi myślicielami niż nam się wydaje i taką naukę można rozpocząć już w przedszkolu.

Wykład odbył się 17 kwietnia br. (środa), o godz. 18:00 na kanale YouTube WSIiZ. Był realizowany w języku angielskim z napisami w języku polskim.

Kilka słów o Prelegentce – dr Joannie Wójcik

Zastępca Kierownika Katedry Kogniwistyki i Modelowania Matematycznego. Kierownik Sekcji ds. e-learningu. Ekspert Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rok 2015), przedstawiła rozprawę doktorską pt. „Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w wyższych szkołach ekonomicznych”. Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej o specjalności: Matematyka w Naukach Technicznych i Przyrodniczych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, rok 2005). Ukończyła Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki oraz Studium Przygotowania Dydaktycznego na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH. Certyfikowany e-nauczyciel i metodyk zdalnego nauczania Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Entuzjastka zastosowania e-learningu i nowoczesnych metod w edukacji.

O cyklu „Przybij piątkę nauce”

W ramach cyklu Prelegenci odpowiedzą na pytania słuchaczy oraz przedstawią najlepsze praktyki, które mają wymierny wpływ na jakość naszego życia i stan środowiska naturalnego. W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Więcej informacji na temat cyklu dostępnych jest na stronie cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Spotkanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki.