Instytut Badań i Analiz Finansowych działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczął współpracę z University of Dubrovnik w ramach projektu IDEA.

Według danych Eurostat w 2019 r. w krajach UE średnio 80% młodych ludzi w wieku 16-24 lat posiada umiejętności cyfrowe przynajmniej na poziomie podstawowym. W Polsce odsetek ten znajduje się na na poziomie średniej dla UE. Natomiast najwyższym odsetkiem młodych osób z umiejętnościami cyfrowymi na poziomie przynajmniej podstawowym może pochwalić się Chorwacja (wg Eurostat jest to 97%). Dlatego Instytut Badań i Analiz Finansowych podjął współpracę w ramach projektu IDEA z University of Dubrovnik. Program pozwala skorzystać z doświadczeń Chorwatów i umożliwia podjęcie próby adaptacji w społeczeństwie polskim rozwiązań przetestowanych w tym właśnie kraju. 

Projekt Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA) został przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project. Uczelnie z Polski i Chorwacji w ramach programu będą współpracować z partnerami z takich krajów jak Słowacja, Włochy, Hiszpania, Rumunia i Belgia. Celem projektu jest zwiększenie szans na zawodowy sukces studentów. Przyczyni się on także do zwiększenia świadomości instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału kompetencji cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu w biznesie.

Więcej na temat badań: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-1?inheritRedirect=true

Strona projektu: https://ideadigital.eu/