17 października 2019 r., w Klubie Akademickim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się IV Ogólnopolska konferencja pod hasłem „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”. Tematem konferencji zorganizowanej przez WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie były zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności w działaniach administracji publicznej.

W tym roku, tematem wiodącym konferencji były kontakty z mediami oraz kreowanie wizerunku danej instytucji w mediach społecznościowych.  Podczas spotkania prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie kreować się w mediach i jakich błędów unikać. Rozmowy skupiały się na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji.

Spotkanie otworzyła prof. WSIiZ Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która przywitała wszystkich gości i wprowadziła w tematykę tegorocznej konferencji. Odczytano także list od Pana Władysława Ortyla,Marszałka Województwa Podkarpackiego, w którym podkreślał jak ważna jest rola administracji publicznej.

Pani Ewa Papiewska-Borkowska, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie,  korzystając z okazji, iż data konferencji przypadła w dniu 85 rocznicy powstania podziękowała za wieloletnią współpracę przedstawicielom wielu instytucji regionu, a także Pani prof. Agacie Jurkowskiej-Gomułce, Prorektor ds. Nauki w WSIiZ.

Podziękowania otrzymali również przedstawiciele:

 1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – Pan Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Nadinspektor Henryk Moskwa,
 2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddziału Podkarpackiego – Pan Maciej Szymański, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie – Pan Dyrektor Robert Bugaj,
 4. Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie – Pani Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie,
 5. Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie – w imieniu Pana Jarosława Skolika, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego – Pani Małgorzata Świeboda, Naczelnik Wydziału Prawnego,
 6. Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – w imieniu Pana gen. bryg SG Roberta Rogoza, Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – Pani mjr Elżbieta Pikor, Rzecznik  Prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
 7. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – w imieniu Pana Podinspektora Grzegorza Skowronka, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – Pani mł. Aspirant Edyta Chabowska, Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
 8. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – w imieniu Pana Adama Sidora Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego – Pani Agnieszka Rybka, Pracownik Działu Higieny Pracy,
 9. Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – w imieniu Pana Adama Panka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Iwona Pruchnicka, Główny Specjalista,
 10. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – w imieniu Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej – Pan profesor Grzegorz Budzik, Prorektor ds. Nauki
 11. Business Centre Club Loży Rzeszowskiej – Pan Stanisław Olejarka, Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Rzeszowskiej.

Konferencja podzielona została na 3 sesje tematyczne. Sesję pierwszą, zatytułowaną „Stan raportowania społecznej odpowiedzialności administracji publicznej” rozpoczęła Pani Barbara Owsiak z Departamentu Obsługi Klientów ZUS, która omówiła zagadnienie społecznej odpowiedzialności ZUS w raporcie za 2018 rok  –  metodyka raportowania. Raportowanie społecznie odpowiedzialne
w statystyce publicznej omówiła Pani dr Katarzyna Walczuk z Głównego Urzędu Statystycznego
w Warszawie.

Kolejnym prelegentem w tej sesji był Pan Paweł Rafalski z Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, który mówił na temat raportowania w administracji publicznej. Pani Małgorzata Świeboda, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie przedstawiła zakres informacji w kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego, jako element społecznej odpowiedzialności, a Pani Aleksandra Małozięć z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. skupiła się na temacie raportowania danych niefinansowych w praktyce, czyli jak stworzyć bogaty merytorycznie i atrakcyjny wizualnie raport społeczny.

Sesję drugą, zatytułowaną „Kawa na ławę. Bez cukru” rozpoczął referatKsero ksera z ksera w trzech egzemplarzach w tłumaczeniu na mongolski  –  stereotypowy wizerunek administracji publicznej w narracjach kultury popularnej” autorstwa Pana Mateusza Pawłowicza z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Dyskusję  moderował  Pan Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w woj. podkarpackim. W dyskusji uczestniczyli: Pani Marzena Mazurek-Herjan z Radia ESKA, Pani Monika Domino z Polskiego Radia Rzeszów, Pan Mariusz Mendycki z TVP 3 Rzeszów, Pan Dariusz Delmanowicz z Polskiej Agencji Prasowej, Pan Rafał Śliż, Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pani Edyta Chabowska, Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Pani Marta Tabasz-Rygiel, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Trzecia sesja skupiała się na temacie „Administracja publiczna, a media”, którą rozpoczęli seminarzyści doktoranccy WSIiZ. Pan Robert Witek, opowiedział o tym, czym jest odpowiedzialna komunikacja administracji publicznej, a Pani Diana Puchalska i Pani Monika Lipińska, poruszyły  temat roli social mediów w komunikowaniu o administracji publicznej. Następnie Pani Magdalena Popek
z Podkarpackiego Centrum Szkoleniowego omówiła zagadnienie Media społecznościowe – mediami kształtującymi relację z klientem w administracji publicznej. Następnie głos zabrała Pani Renata Zarzycka-Bienias, seminarzystka doktorancka WSIiZ, która przedstawiła rolę mediów w informowaniu opinii publicznej i organów administracji o nielegalnych piramidach finansowych.  Ostatnim prelegentem była Pani Marzena Cypryś-Rałowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która  omówiła temat  informacji sygnalnej
o nieprawidłowościach, jako dobrej praktyki wewnątrzorganizacyjna w służbie SOAP.

Zobacz relację TVP Rzeszów

Fot:Dominika Piętak/WSIiZ

Zdjęcia z IV Ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”