W dniu 11 października br. odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na studiach anglojęzycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uroczystość rozpocznie się o godz.10:30, w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Rzeszowie.

Ceremonia Inauguracji rozpocznie się pokazem filmu o Uczelni. W trakcie uroczystości zaproszeni goście wysłuchają przemówienia inauguracyjnego Władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Najważniejszą częścią uroczystości będzie uroczysta immatrykulacja studentów I roku na ścieżkach anglojęzycznych, połączona z wręczeniem listów gratulacyjnych. Podczas uroczystości immatrykulowani złożą ślubowanie, po którym oficjalnie zostaną przyjęci w poczet studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Ponadto, immatrykulowanych przywita również przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSIiZ. Na zakończenie uroczystości odbędzie się wykład inauguracyjny.

Po części oficjalnej, odbędą się spotkania organizacyjne, w czasie których studenci I roku zapoznają się z harmonogramem zajęć, a także otrzymają pakiet informacji o WSIiZ.

Wyszlifowanie języka angielskiego i opanowanie branżowego słownictwa, obycie się w wielokulturowym środowisku, nawiązanie międzynarodowych kontaktów, przygotowanie do pracy w korporacjach o międzynarodowym profilu – to niektóre z atutów anglojęzycznych studiów we WSIiZ.